Historia


Belgrad har varit under styrning av både romare, kelter, bulgarer och österrikare, samt tyskar, turkar och serber. Det blev Serbiens huvudstad året 1284 och på serbiska har namnet Belgrad betydelsen ”Vita staden”. Staden är belägen i mötet av floderna Sava och Donau. Befolkningsmängden var åt 2009 1,63 miljoner människor och själva centralorten i Belgrad, som omfattar delar av 11 av de 17 kommunerna, hade 1,12 miljoner invånare år 2002. I Belgrad finns ett eget parlament och samtidigt även Serbiens ekonomiska och kulturella centrum.

Rent historiskt kan sägas att staden skiftade härskare många gånger under medeltiden och erövrades år 1521 av det Osmanska riket. Staden styrdes följande 350 år av osmaner och Belgrad hette under den tiden Dar-ul-Jihhad, vilket betyder ”Det heliga krigets stad”. Under 1500 och 1600-talet upplevde dock Belgrad en storhetstid och hade vid det tillfället cirka 100 000 invånare och det var under den perioden som Belgrad med sina 200 moskéer var den moskétätaste staden i Europa, näst efter Istanbul. Men Belgrad förblev en småstad ända fram till industrialiseringen på grund av de ständiga invasionerna, krigen och ödeläggelsen då också befolkningen sjönk.

Stadens utseende präglas av nästan två årtusenden av erövringar och krig, vilket innebär att staden har totalförstörts flera gånger och har inslag från de olika erövrarnas byggnadsstilar. Detta har gett staden en exotisk och kosmopolitiskt karaktär. Arkitekturen i staden präglas av både modernt och gammalt och centrala Belgrad består av till största delen gamla byggnader, medan området Novi Beograd (Nya Belgrad), började att byggas efter det andra världskriget på det låglänta området vid Savafloden. Därför präglas det av 1900-tals arkitektur. Det är den nya stadsdelen som växer mest och ses också som stadens finansiella centrum. Många storföretag har sina kontor där.