Nationalmuseet

Det absolut äldsta och största museet i hela Serbien ligger beläget i Belgrad, på Republic Square och etablerades i maj år 1844. Sedan det grundades, har dess samling utökats till mer än 400 000 objekt, inkluderat många utländska mästerverk. År 1979 deklarerades att museet blev nominerat till ett monument av stort kulturellt värde. Den främsta kollektione i museet består av skulpturer från Vincaperioden och där ingår även flera vapen, hjälmar och andra objekt från det antika Rom. 1005 objekt från det antika Grekland ryms också där, samt varierande objekt från det Celtiska riket. Den mest värdefulla antikviteten är gyllene masker från Trebeniste och de mest kända antikviteterna är delar av en Egyptisk kollektion, så som en sarkofag och en mumie av den egyptiska prästen Nesmin. Museet rymmer också en stor samling av medeltida artefakter, främst från Europa och Asien. Den mest viktiga artefakten är en tecknat manuskript på 362 sidor av Miroslav Gospels, skrivet år 1186 i medeltida Serbien. Manuskriptet  ingick i UNESCO’s minnen av världen, ett register som beskrives dess historiska värde. Samlingen innehåller också en sarkofag av kung Stefan Decanski från 1300-talet, ringar som tillhört den serbiska drottningen Theodora, från år 1322 och kung Stephen Radoslav av Serbien. Vad gäller konst finns en samling med tavlor och verk från internationella konstnärer om cirka 2446 tavlor. Den jugoslaviska samlingen har hela 6000 objekt som delvis består av 1700 teckningar av serbiska författare från 1700- och 1800-talet, samt 3000 teckningar från 1900-talet. Museet inkluderar även konst från den serbiska medeltiden, Frankrike, Holland, Italien, Ryssland, Japan, Kina, Englad, Spanien, Ungern, Rumänien, Bulgarien och Jugoslavien. Den främsta konstsamlingen är dock den franska med ett antal extremt ovanliga mästerverk från bland andra Matisse, Picasso och Renoir.

Trackback from your site.

Karta