St Sava Katedralen

St Sava Katedralen, Belgrads största ortodoxa kyrka. Detta tempel är världens största, otrodoxa kyrka och är tillägnad sankt Sava som grundade den serbick-ortodoxa kyrkan och är en viktig person i Serbiens historia. Kyrkan ligger på Vracarplatån, som är den plats där sankt Savas rester och reliker brändes år 1595 av den turkiska Sinan Pasha, som straff för att serberna rest sig i ett uppror. Kyrkan är 91 meter lång från öst till väst och 81 meter från norr till söder. Höjden är 82 meter, varav dess största, förgyllda kors vid toppen är hela 12 meter högt. Det finns ytterligare 18 förgyllda kors på kupolvalven och klocktornen har å sin tur 49 klockor. Det största kupolvalvet väger ensamt över 4000 ton. Fasaden är byggd av vit marmor och granit, men de inre dekorationerna består av mosaik. Vid en och samma högtid kan kyrkan inneha hela 10 000 troende.   Till 300-årsminnet år 1895 av bränningen av sankt Savas kvarlevor planerade man att bygga en kyrka vid denna plats. Arbetet gick dock långsamt och på grund av Balkankrigen, första- och andra världskriget, och därefter den efterföljande kommunistiska diktaturen tog det desto längre tid. Arbetet kunde återupptas först år 1985 och i dag är kyrkan i fullt bruk och nästan färdigbyggd. Den har finansierats sedan den stod färdig, enbart av donationer.

Trackback from your site.

Karta